KRANIOSAKRAL TERAPI

Kvinna ligger på massagebänk och får kraniosakral terapi av Sofia som håller kvinnans huvud.

Vad är Kraniosakral terapi?

Namnet kraniosakral terapi syftar på att nervsystemet sträcker sig mellan kraniet och sakralbenet (korsbenet). Denna varsamma men ändå djupgående teknik utvecklades av William Garner Sutherland, PhD, och en grupp Osteopater i U.S.A. under mitten av 1900-talet. Det upptäcktes att skarvarna mellan de olika skallbenen inte växer samman under livets gång vilket dessförinnan var den allmänna uppfattningen, de förblir flexibla och kan manipuleras genom tryck. En ny fysiologisk rytm påvisades också (den kraniosakrala rytmen) vilken har sitt ursprung i det autonoma nervsystemet (ANS). Denna rytm påverkar vårt välmående samt kroppens nivåer av stress och avspänning. Dr Sutherland utvecklade tekniker att korrigera skallbenen och den kraniosakrala rytmen för att åtgärda stressrelaterade symptom och åkommor orsakade av obalanser i nervsystemet. Under normala omständigheter kan ett friskt nervsystem klara av stora påfrestningar. Men vid en mycket stark chock eller trauma, fysisk eller emotionell, eller vid långvarig stress kan nervsystemet låsa fast sig i ett kroniskt alarmtillstånd. Fastlåsningen är fysisk men kan orsaka många olika symptom och sjukdomstillstånd, både fysiska, mentala och känslomässiga. Genom att korrigera och frigöra spänningar i strukturerna som omger nervsystemet kan Kraniosakral terapi åtgärda fastlåsningen.

 

Vad kan behandlas?

Kraniosakral terapi är mycket effektiv vid behandling av stress och rygg- och nackproblem. Alla slags trauman, fysiska, mentala eller emotionella, kan åstadkomma obalanser i nervsystemet vilka i sin tur orsakar många olika symptom och åkommor som t.ex:

Ryggont, smärta i nacke och axlar, migrän, spänningar i tänder och käke, astma, allergier, sömnproblem, pms, återkommande infektioner, halsbränna, förstoppning, matsmältningsproblem, koncentrationssvårigheter, missbruk, depression, ångest, utbrändhet, mensvärk, ätstörningar etc. Kraniosakral terapi har visat sig hjälpa tillstånd som ADHD, autism och stroke. Den fungerar också för att avhjälpa fysiska trauman mot huvud, nacke och rygg som t ex whiplashskador.

Kraniosakral terapi balanserar hormonsystemet, stärker immunförsvaret, stimulerar matsmältningen och ökar förmågan till koncentration och inlärning. Behandlingen förbättrar kroppshållningen och energinivån samt ökar spinalvätskans  cirkulation och förmåga till att  uppta näring och rensa ut gifter.

 

Hur går en behandling till?

Vid det första behandlingstillfället görs en genomgång av patientens sjukdomshistoria. Eventuellt görs också en fysisk undersökning. Under behandlingen ligger patienten på rygg på behandlingsbordet fullt påklädd. Terapeuten kontaktar nervsystemet med en lätt beröring av särskilda strukturer på huvudet, ryggraden och bäckenet. Genom specifika och varsamma tekniker korrigeras skelettet, muskler spänns av och membranen som omger hjärna och ryggmärg frigörs från spänningar. Under hela behandlingen upplever patienten en mycket djup och behaglig avslappning. Vid behandlingens slut återställer terapeuten den kraniosakrala rytmen till dess fulla potential för att eliminera stress och depression samt för att stimulera kroppens självläkande egenskaper.

Efter att nervsystemet har blivit justerat och återställt till sitt naturliga tillstånd av hälsa och balans tar kroppens självläkande processer över för att fortsätta läkningen av de strukturer och funktioner som varit skadade. I de fall där skadan varit allvarlig och/eller traumat inträffade för en lång tid sedan kan en tillfällig försämring av allmäntillståndet upplevas då nervsystemet använder sig av alla kroppens resurser för att fokusera på läkningsprocessen. Patienten kan uppleva extrem trötthet, värk och smärta kan tillfälligt uppstå då muskler släpper sina spänningar och känslor eller minnen kan komma upp till ytan. Allt detta är tecken på att behandlingen verkar och därför rekommenderas att man tar sig den tid man behöver för vila och återhämtning. Alla holistiska terapier kräver eget ansvar och engagemang i läkningsprocessen. Det är ett åtagande att se till att kroppen får det stöd och den tid den behöver för att läka skador och trauman som ibland har varit livslånga. Att söka efter snabb lösning på ett livslångt problem är en inställning som snarare förlänger läkningsprocessen.

Redan efter en behandling kan en känsla av inre lugn och fokus infinna sig och nervsystemet kommer att fortsätta att korrigera sig själv upp till 48 timmar efter behandlingen. Kaffe, cigaretter, alkohol och andra yttre stimulantia bör undvikas under denna tid för att ge kroppens naturliga processer utrymme. En enda behandling kan åstadkomma stora förbättringar men för att verkligen stabilisera effekten rekommenderas minst 2-5 behandlingar och ibland fler. Alla reagerar olika på behandlingen och behöver olika lång tid för läkning. Ibland innebär läkningen av ett område att ett nytt problem kommer upp till ytan. Man kan behöva få behandling regelbundet under en längre tid, speciellt när det handlar om emotionella trauman. Alla kan dra nytta av en regelbunden justering av nervsystemet för att komma i kontakt med sin egen obegränsade energiresurs.

Kraniosakral terapi härstammar från Osteopatin och behandlar nervsystemet och så kallad fysiologisk stress. Smärta, fysiskt eller psykiskt trauma och/eller ständig stress kan begränsa kroppens vitalitet och självläkande förmåga. Det kan orsaka fysiska låsningar av de strukturer som omger nervsystemet. Låsningarna kan i sin tur förhindra kranienervernas funktion, vilka styr det autonoma, självreglerande nervsystemet. Kraniosakral terapi löser upp spänningar och blockeringar genom varsamma korrigeringar av de berörda problemområdena. Den lätta beröringen som används under behandlingen skapar en känsla av trygghet och djup avslappning.

 

Fysiologisk stress

Många forskare anser idag att fysiologisk stress ligger bakom så gott som alla sjukdomar och stressrelaterade symptom. Vid fysiologisk stress har kroppens alarmsystem hakat upp sig och fortsätter att skicka ut nödsignaler så att personen lever i ett ständigt tillstånd av kamp/flykt, även kallat fight/flight-tillstånd. Denna överlevnadsstrategi är till för att lösa en akut situation genom att dirigera det mesta av kroppens resurser till att just kämpa eller fly. Kraniosakral terapi behandlar fysiologisk stress genom att neutralisera nödsignalen och tillåta kroppen och sinnet att nå tillbaka till ett balanserat tillstånd där självläkning och återhämtning kan ske. När nervsystemet är i balans lugnar även hjärnan ner sig och det blir lättare att se objektivt på sin tillvaro, finna lösningar på problem och att ta beslut. För många blir detta början på en process där man tar tillbaka kontrollen över sitt liv och gör stora förändringar så att man lever ett liv som bättre tillgodoser behov och drömmar.

 Vid fysiologisk stress begränsas många andra livsviktiga funktioner bland annat matsmältning och återhämtning. Det sker en snabb tillväxt av celler men ingen reparation av felaktiga celler vilket kan vara en faktor som påverkar tillväxten av cancerceller. Långvarig stress utlöser stresshormonet kortisol vilket lagrar fett i buken och kan i högre grad påverka fetma än felaktig kost. Kamp/flykt påverkar också de kognitiva förmågorna. Personen tror att den är vaken och medveten men egentligen går hjärnan på autopilot och saknar förmågan att ta långsiktiga och väl övervägda beslut. Eftersom kroppen hela tiden bränner alla resurser i kamp/flykt tillståndet blir det viktigt att tillfredsställa hjärnans belöningscenter genom snabba kolhydrater och socker samt allt som ger en kick, vare sig det är shopping, alkohol, spel eller vilket annat beroende som helst. Flyktbeteendet gör att medvetandet söker utvägar och många flyr in i den virtuella verkligheten i mobiltelefoner, datorer och dataspel hellre än att vara närvarande i nuet i sin vardagsverklighet.

När alla resurser är förbrukade och vi bryter samman under kravet på en ständig kamp för överlevnad kan kamp/flykt tillståndet slå över till utmattningsdepression. Detta tillstånd är kroppens försök att skapa balans genom att få en möjlighet till vila och återhämtning. Men även detta tillstånd är påfrestande på kropp och psyke just därför att ingen aktivitet sker, det finns inga resurser att tillgå. Psyket uppfattar detta tillstånd som en förlust av allt livsnödvändigt och vägen tillbaka kan vara lång. Trots att man inte längre kämpar utan har givit upp så är detta också ett tillstånd av fysiologisk stress.

Namnet kraniosakral terapi syftar på att nervsystemet sträcker sig mellan kraniet och sakralbenet (korsbenet). Denna varsamma men ändå djupgående teknik utvecklades av William Garner Sutherland, PhD, och en grupp Osteopater i U.S.A. under mitten av 1900-talet. Det upptäcktes att skarvarna mellan de olika skallbenen inte växer samman under livets gång vilket dessförinnan var den allmänna uppfattningen, de förblir flexibla och kan manipuleras genom tryck. En ny fysiologisk rytm påvisades också (den kraniosakrala rytmen) vilken har sitt ursprung i det autonoma nervsystemet (ANS). Denna rytm påverkar vårt välmående samt kroppens nivåer av stress och avspänning. Dr Sutherland utvecklade tekniker att korrigera skallbenen och den kraniosakrala rytmen för att åtgärda stressrelaterade symptom och åkommor orsakade av obalanser i nervsystemet. Under normala omständigheter kan ett friskt nervsystem klara av stora påfrestningar. Men vid en mycket stark chock eller trauma, fysisk eller emotionell, eller vid långvarig stress kan nervsystemet låsa fast sig i ett kroniskt alarmtillstånd. Fastlåsningen är fysisk men kan orsaka många olika symptom och sjukdomstillstånd, både fysiska, mentala och känslomässiga. Genom att korrigera och frigöra spänningar i strukturerna som omger nervsystemet kan Kraniosakral terapi åtgärda fastlåsningen.

60 min 1300kr / 80 min 1650kr

BOKA HÄR