ANVÄNDARVILLKOR SOFIA SAGLIND AB

 • 1. INLEDNING

Dessa användarvillkor gäller för www.healbysofiasaglind.com. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Sofia Saglind AB med organisationsnummer 559137-0563.

Om du inte accepterar våra villkor kan samtycke inte lämnas, webbsida och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas. 

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:
Har du ett medlemskonto och vill avsluta det så kontakta oss på [email protected] så hjälper vi dig.

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:
Ändringarna kommer att annonseras på hemsidan och i mail till specifikt berörda.         

 • 2. SYFTE

Syftet med hemsidan är e-handel enligt följande:

                   Bokning och försäljning av behandlingar och kurser.

 • 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBSIDAN

Webbsidan ägs samt hanteras av Sofia Saglind AB i egenskap av juridisk person med säte i Vaxholm.

 • 4. ANVÄNDARVILLKOR

Copyright
Sofia Saglind AB har upphovsrätt till samtliga texter, bilder och videor på webbsidan.

Hemsidan och kursplattformen Heal Academy är en plats där vi inspirerar varandra i vårt skapande, vi ber därför alla användare att hålla en god och inspirerande ton.

Köpt kursmaterial får laddas ned från kursplattformen men enbart för privat bruk.

 • 5. IMMATERIALRÄTT

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbsidan får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte att kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta av sådant material. 

 • 6. BETALNING OCH AVBOKNING

Betalningen sker genom kortbetalning, Swish, Klarna eller faktura via Sofia Saglind AB.

Avbokning senast 48 timmar innan bokad behandling annars debiteras 50% av ordinarie pris. Vid avbokning 24 timmar innan bokad behandling debiteras 100% av ordinarie pris. 

 • 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY

a) Sofia Saglind AB förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:

Användarens namn och e-post

Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas

Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:

Personuppgifterna används för att ge köparen tillgång till vår kursplattform, boka tider för behandlingar via bokningssystemet och/eller för att skicka ut information och nyhetsbrev 

d) Tredje man

Användarnas personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje man, om det inte krävs, p.g.a. tvingande regler, order från domstol eller för att kunna fullfölja konsumenternas köp.

e) Period som personuppgifterna kommer sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

f) Kryptering

Webbsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. 

g) Användarnas rättigheter 

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av Sofia Saglind AB via e-post, [email protected]

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Sofia Saglind AB för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter rätt att få dessa flyttade till en annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt till radering

Användarna har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas: 

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
 • Om samtycke återkallas,
 • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
 • Om det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

 Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta oss via e-post, [email protected]. 

 • 8. COOKIES

www.healbysofiasaglind.com använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarens webbläsare när de besöker webbsidan. Syftet med detta är att webbsidan ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbsidan/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbsidan.

Cookies används på hemsidan till följande syfte/n:

För att hantera funktioner i vår service som inloggningsinställningar och för att lagra dina preferenser såsom ”Kom ihåg mina uppgifter”-inställningar.

För att hantera analys av hemsidan – vi kan använda cookies för att se hur hemsidan användas för att kunna uppdatera den efter användarens behov.

 Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.healbysofiasaglind.com. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.

 • 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor hanteras enligt följande:
Användaren blir avstängd från webbsidan, inklusive kursplattformen, under två veckor om avtalsbrottet är av mindre art och permanent om det är ett grovt avtalsbrott.

 • 10. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING

Sofia Saglind AB som äger hemsidan, www.healbysofiasaglind.com, friskriver sig från följande juridiska ansvar:
I den utsträckning det inte strider mot lag ska Sofia Saglind AB inte hållas ansvarig för förlust av data samt straffmässiga skadestånd som rör material på webbsidan. 

 • 11. JURISDIKTION 

Hemsidan, www.healbysofiasaglind.com, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag. 

 • 12. KONTAKT

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post [email protected].

För frågor gällande behandling av personuppgifter, kontakta oss via samma e-post, [email protected]