GROW with FLOW for BUSINESS

Find and trust your inner compass and make your business or career expand and bloom! 

 

Kan det vara så att expansion och framgång går hand i hand med vårt välmående? Min erfarenhet är att när vi lyhört lyssnar inåt och till kroppen skapas förutsättningar för ett strålande liv! 

För vet du, din karriär, ditt ledarskap eller entreprenörskap följer DIG i vått och torrt. I all din utveckling, i din kraft och intention, i din helhetsläkning och i ditt kreativa skapande. Därför är det essentiellt att du tar hand om dig. Lyssnar till ditt hjärta, din intuition och vågar vila och släppa taget när det behövs. 

Med det NYA inviduella coachprogrammet GROW with FLOW for BUSINESS får du tillgång till det stora kreativa flödet som bor inom dig. Här finns inga hinder, bara möjligheter!

 

Om GROW with FLOW for BUSINESS

Våra träd symboliserar så vackert en människas varande och utveckling. Hur våra rötter behöver vara väl förankrade med jorden. Stammen väl etablerad och stabil och bladverket expansivt växande, grönskande. 

I det NYA inviduella coachprogrammet GROW with FLOW for BUSINESS arbetar vi från den djupaste grund och bördig jord, till kroppens behov, din stabilitet och hållbara verklighet till intuition och sprakande inspiration. För att nå till det kreativa flödet!

Rötterna som är din GRUND står för din kapacitet av kraft att manifestera, din tro på dig själv, dina sunda tankar och känslosystem samt dina sådda frön och grundidéer.

Vår mänskliga utveckling och manifestationskraft börjar i vår Grundtrygget. Därför behöver vi se över vad som sker i vårt inre. Hur ser dina tankar och dina känslosystem ut?

Vi berör bl.a:

 • Känner du dig trygg, väletablerad och stabil i dig själv och i ditt liv?
 • Finns det djupare blockeringar som gör att du inte kommer vidare i din karriär?
 • Vad behöver läkas och vilka gamla tankesätt och känslosystem behöver du släppa taget om?

Stammen står för din stomme och fysiska kropp. Ditt tempel. Den symboliserar vikten av att ta hand om dig själv på ett kärleksfullt och respektfullt sätt. För att du ska kunna verkställa ditt skapande och dina grundidéer på ett hållbart och funktionellt sätt. 

Vi berör bl.a:

 • Din karriär, en livsuppgift..   
 • Ta hand om DIG!
 • Lär dig om stress och vikten av stillhet och närvaro.
 • Vad berättar kroppen för dig?
 • Vilka förändringar behöver du genomföra för att nå till ditt kreativa flöde? 

Bladverket symboliserar din Intuition & Inspiration. Dina känslor, tankar, energi och ökade medvetande som växer sig starkare för var dag. Bladverket expanderar i takt med den sprakande inspirationen och det är här som du manifesterar ditt syfte och dina önskemål till fullo. Här lever din intuition och det kreativa flödet. 

Vi berör bl.a:

 • Våra känslor är hjärtats språk och när vi lär oss att lyssna inåt kan vi guida oss själva på livets resa.
 • Lär dig släppa på motstånd och använda din urskiljningsförmåga.
 • Lätt och Tung energi, det magiska skiftet.
 • Vad sjunger ditt hjärta för?

Livet är i ständig rörelse och förändring. Och så är även DU! Vi utvecklas hela tiden som människor här på jorden och vi gör oss själva en stor tjänst när vi låter det kreativa flödet även få genomsyra oss på det professionella planet. Du har sannolikt din vision mer eller mindre klar för dig. Bra! Men våga testa dig fram längs vägen, lås dig inte vid att det alltid behöver se ut på samma sätt år ut och år in. 

För DIN business utvecklas hand i hand med DIG!

 

Om Sofia Saglind

Din coach genom programmet är Sofia Saglind, grundare till HEAL - holistic studio, beläget i hjärtat av Stockholm och skapare av HEAL Academy, en kursportal för personlig & andlig utveckling och energimedvetenhet. Sofia är samtalscoach, andlig & intuitiv vägledare och håller kurser, föreläsningar och workshops inom många spännande områden. Hon arbetar även som kraniosakral terapeut, healer samt hud-, Spa- och massageterapeut med fokus på helhetsläkning. 

Sofia har över 10 års erfarenhet av företagande och vägleder dig igenom coachprogrammet och anpassar sig efter dina behov och önskningar. Både coachande samtal, intuitiv & andlig vägledning samt terapeutiska kroppsbehandlingar finns att tillgå vid behov. 

 

Praktiska detaljer

Ditt upplägg: 6 stycken individuella träffar med Sofia Saglind. Sessionerna är 90 minuter långa och det finns möjlighet att ses på plats på HEAL i Stockholm (frivilligt) eller digitalt på zoom. 

Din BONUS! Fri tillgång till portalen HEAL Academy med text-och inspelat material med fokus på helhetsläkning. Guidade meditationer samt kursen U CAN HEAL ingår kostnadsfritt. 

Din investering: 12 000kr ex moms, delbetalning är möjligt. 

Varmt välkommen att maila till [email protected] för anmälan och frågor.

BOKA IN ETT KOSTNADSFRITT MÖTE!